În dimineața zilei de 24 mai 1908, la ora 11.00, a avut loc inaugurarea noii clădiri a Muzeului de Zoologie (actualul Muzeu Antipa – n.r.), prima clădire din România proiectată și construită ca muzeu, în prezența Regelui Carol I, a Prințului Moștenitor Ferdinand și a Prințesei Maria.

La festivitate au mai participat: prim-ministrul Dimitrie Sturdza, miniștrii I. Brătianu, S. Haret și D. Carp, președintele Academiei Române, Anghel Saligny, decanul Facultății de Științe, Ermil Pangrati, precum și numeroși profesori universitari și alte oficialități ale epocii, scrie Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, pe pagina de Facebook a instituției.

Sosirea Principelui Mostenitor Ferdinand și a Principesei Maria la inaugurarea Muzeului din 24 mai 1908 (foto: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)
Sosirea Principelui Mostenitor Ferdinand și a Principesei Maria la inaugurarea Muzeului din 24 mai 1908

Din numărul 142/1908 al ziarului Universul aflăm cum a decurs festivitatea de inaugurare a noului Palat al Muzeului din Șoseaua Kiseleff.

„La intrarea principală era așternut un covor scump de Smirna, care se prelungea până în marea sală a amfibiilor, unde se așezaseră pentru ocazie patru fotolii mari aurite și purtătoare a însemnelor regale și princiare, amenajate înadins pentru a primi pe auguștii suverani și pe principii moștenitori.

Muzeul de Istorie Naturală, cca 1908 (foto: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)
Muzeul de Istorie Naturală, cca 1908

Primii invitați care au sosit la festivitate au fost principele moștenitor Ferdinand împreună cu soția sa care, până la sosirea Regelui Carol I, s-au întreținut cu numeroasa asistență. Dna Alina Antipa a întâmpinat-o pe Principesa Maria cu un frumos buchet de flori. La ora 11:00 a sosit Regele Carol I în trăsură deschisă și toată asistența a fost condusă în marea sală a amfibiilor unde fuseseră așezate decorurile regale.

Muzeul de Istorie Naturală, vedere aeriană, cca. 1918 (foto: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)
Muzeul de Istorie Naturală, vedere aeriană, cca. 1918

La finalul discursului său, Dr. Antipa a mulțumit Regelui Carol I pentru tot sprijinul acordat: „Prezența astăzi a Majestății Voastre și a Augustei Voastre Familii la această inaugurare este o nouă dovadă de mare interes ce Majestatea Voastră poartă dezvoltării științei în țară și răspândirii ei în popor.”

Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” 1960 (foto: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)
Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” 1960

Regele Carol I a deschis oficial Muzeul de Istorie Naturală cu un elocvent și succint discurs, atât de caracteristic personalității sale: „Am ascultat cu viu interes darea de seamă și vă mulțumesc pentru sârguința ce ați desfășurat pentru acest institut și pentru caldele urări ce Ne aduceți. Deschid astăzi, cu mare plăcere acest frumos Muzeu care sper a fi un nou îndemn pentru studiul științelor naturale. Acest institut va fi o mare valoare pentru cultura poporului și pentru învățământul superior. El va dezvolta dragostea și pentru știință și pentru natură.”

Foto: dr. Ionuț Ștefan Iorgu
Foto: dr. Ionuț Ștefan Iorgu

La plecare, Regele Carol I l-a felicitat din nou pe Antipa pentru realizarea „celui mai frumos și celui mai mare muzeu de istorie naturală din Orientul Europei”.

Foto sus: Sosirea Regelui Carol I la inaugurarea Muzeului de Zoologie din 24 mai 1908 (fotografii din arhiva Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)