Confidenţialitatea utilizatorilor pentru proiectele Asociatiei Turism Istoric

Detalii privind prelucrarea datelor de către Asociatia Turism Istoric în cadrul proiectelor ATI

Începând cu data de 25 mai 2018, Asociatia Turism Istoric a adoptat regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că Asociatia Turism Istoric va continua să prelucreze datele personale ale clienților sau vizitatorilor doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora, recomandarea de servicii educaționale și promovarea proiectelor specificate în obiectivele Asociatiei. Toate aceste informații sunt cuprinse în Politica de Confidentialitate precum și în cea Politica de colectare a cookies

În ceea ce privește proiectele cofinanțate de terți am decis să informăm și să detaliem precis despre ce este vorba. Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la Asociatia Turims Istoric., iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa turismistoric@gmail.com.

Ce sunt datele personale directe și de ce le solicităm?

Datele personale sunt acele informații prin care un client sau vizitator poate fi identificat în mod direct. Asociatia Turism Istoric obține aceste date astfel:

 • Direct de la client sau vizitator

Asociatia Turism Istoric colectează date personale direct de la client sau vizitator, de regulă acele informații furnizate cu scopul întocmirii unei liste de prezențe necesare finanțatorului în procesul de decont al proiectului. Toate aceste informații sunt solicitate de finanțator OMTS 121/2018

 • Nume, prenume,
 • Serie si număr CI
 • Data nasterii
 • Serie si numar carnet/legitimatie student (pentru poriectele dedicate studentilor)
 • Adresa e-mail
 • Număr de telefon
 • Automat

Asociatia Turism Istoric poate colecta datele clienților sau vizitatorilor și prin mijloace automate, dar în acest caz nu există o identificare directă a persoanelor ca in cazul colectării directe. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor sau atunci când vizitatorul interacționează cu website-ul nostru sau paginile de socializare. Toate informațiile despre acest tip automat de colectare a datelor sunt cuprinse în Politica de Confidentialitate precum și în cea Politica de colectare a cookies

De ce prelucrăm datele personale în mod direct în cadrul proiectelor?

Asociatia Turism Istoric va prelucra datele personale ale clientului sau vizitatorului doar pentru că este o măsură cerută de finațatorul proiectului și solicitată prin OMTS 121/2018. Măsura are la bază verificarea autenticității înscrierii dumneavoastră în proiectul respectiv. Prelucrarea datelor cu caracter personal are avea la bază consimțământul clientului sau vizitatorului.

Întrucât este o solicitare explicită din partea finanțatorului, pe baza datelor personale obținute – in special numar de telefon si adresă de email, nu vă vom furniza niciun fel de informații adiționale (newsletter, SMS etc) care să nu aibă legătură cu  proiectul în care v-ați înscris. Datele furnizate vor fi folosite EXCLUSIV pentru proiectul in care v-ati inscris veți primi informări: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.; respectiv verificări ulterioare.

Pentru toate activitățile de marketing, îmbunătățirea conținutului website-ului, promoții sau orice alte informații care nu țin de proiectele în care v-ați înscris, NU vor fi folosite informațiile obținute în mod direct.

Care sunt drepturile clienților sau vizitatorilor cu privire la prelucrarea datelor personale?

Clientul sau vizitatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Asociația Turism Istoric asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Asociația Turism Istoric a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul sau vizitatorul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul sau vizitatorul are dreptul:

 • să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
 • să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
 • să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă
 • să solicite Asociatia Turism Istoric să corecteze orice inexactități din datele sale personale.

Clientul sau vizitatorul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail turismistoric@gmail.com.

Datele personale colectate direct în vedere desfășurării proiectelor vor fi păstrate pentru verificări atât timp prevede legislatia (legia 350/2006, legea 350/2005, HG 259/2006, HG 24/2015) pentru desfășurarea verificărilor de rigoare apoi vor fi șterse automat.

Cum îți protejăm datele personale?

Asociatia Turism Istoric aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului sau vizitatorului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

 • Păstrarea datelor

Asociatia Turism Istoric va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Asociatia Turism Istoric poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului sau vizitatorului cu Asociatia Turism Istoric, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului sau vizitatorului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, le vom distruge sau șterge într-un mod sigur.