O porţiune de aproape doi kilometri dintr-un drum comunal ce leagă comuna Sălciua de comuna Râmeţ şi „Transalpina de Apuseni” va fi modernizată printr-o investiţie de peste 2,1 milioane de lei.

Drumul comunal DC 104 străbate culmi şi trece prin zone de o frumuseţe rară, cu păduri, chei şi poieniţe. Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Alba a anunţat recent depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 104 Dumeşti – Valea Poienii – Brădeşti”, propus în comuna Sălciua. 

Potrivit memoriului de prezentare, drumul comunal are originea în drumul comunal DC 130 localitatea Sălciua, iar finalul în drumul judetean DJ 107 I, localitatea Brădeşti. Lungimea totală a drumului comunal DC 104 este de aproximativ 11 km din care 6,5 km pe teritoriul comunei Sălciua respectiv 4,5 km pe teritoriul comunei Râmeţ. Drumul face legătura şi cu Raven’s Nest, destinaţie turistică exclusivistă din masivul Bedeleu, pe teritoriul comunei Sălciua. 

Tronsonul de drum comunal DC 104 aflat pe teritoriul administrativ al comunei Râmeţ, face obiectul unui proiect de modernizare aflându-se în faza de execuţie, cu termen de finalizare 2022. De asemenea, primii 4,5 km ai drumului comunal DC 104 au fost modernizaţi prin programul SAPARD, lucrările finalizându-se în anul 2006. 

 Porţiunea de drum nemodernizată, în lungime de 1,985 km, face obiectul studiului de fezabilitate. În prezent, drumul studiat este drum de pământ, fără elemente caracteristice definite, fără zestre, fiind impracticabil pe o porţiune considerabilă în anotimpurile ploioase. Accesul la terenurile agricole din extravilan pe care le deserveşte, se face cu mare dificultate, doar cu autovehicule speciale de teren. Pe drumul studiat nu există amenajări pentru scurgerea apelor şi nu sunt amenajate podeţe de descărcare a apelor din zona drumului. Necesitatea modernizării drumului comunal DC 104 este justificată de asigurarea continuităţii unui drum modernizat pe toată lungimea sa care va conduce la scurtarea distanţei de parcurs dintre comuna Sălciua şi municipiul Alba Iulia cu aproximativ 50 km şi facilitarea unor condiţii de acces cu orice tip de mijloc de transport auto, la proprietăţi şi terenuri agricole, pentru riverani şi proprietari de terenuri. 

 Lăţimea părţii carosabile este variabilă, fiind cuprinsă între 2 – 3 m. Profilul transversal al drumului este în cea mai mare parte necorespunzător, neavând asigurate pantele transversale pentru scurgerea apelor pluviale. Lungimea traseului studiat este de 1.985 m, intravilan şi extravilan. Potrivit memoriului de prezentare, valoarea totală a obiectului de investiţii este de 2.129.570.59 lei, cu TVA.