În urmă cu două zile o clădire din centrul Capitalei, mai exact din zona fostului cartier evreiesc s-a prăbușit. 6 persoane au fost evacuate, iar în urma incidentului nu s-au soldat victime. Ministerul Culturii a considerat să facă precizări încercând să se dezvinovățească de orice implicare.

Iată comunicatul de presă:

„În ceea ce privește prăbușirea unei părți a imobilului monument istoric din str. Olteni, nr.9, în data de 28.10.2020, Ministerul Culturii face următoarele precizări:

În această dimineață, o comisie mixtă formată din specialiști ai Ministerului Culturii și Direcției pentru Cultură a Municipiului București, s-a deplasat la fața locului pentru a evalua situația imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice cu codul LMI B-II-m-B-19309, aflat în zona protejată 75, zona Strehaia, conform PUZ „Zone Construite Protejate”. În urma aceste deplasări, s-a constatat faptul că imobilul alcătuit din trei corpuri de clădire se află într-o stare accentuată de degradare, aceasta fiind cauza prăbușirii corpului P+1, dinspre strada Iuliu Barasch. Precizăm faptul că, în corpul menționat, la momentul prăbușirii, nu se afla nicio persoană.

Menționăm faptul că Ministerul Culturii, prin Direcția pentru Cultură a Municipiului București nu a primit nicio solicitare de aviz în vederea consolidării și restaurării imobilului din str. Olteni nr. 9. Totodată, imobilul este proprietate privată, iar responsabilitatea reabilitării clădirii revine proprietarului, conform legislației în vigoare. Astfel, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, în scopul protejării monumentelor istorice, proprietarii au obligația „să asigure paza, integritatea și protecția monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii(…)să înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură (…) despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deținute”.

Ulterior deplasării în teren, menționată mai sus, s-a luat legătura cu Direcția Locală de Poliție și Control a Municipiului București și Inspectoratul de Stat în Construcții, în vederea demarării procedurilor legale ce se impun în astfel de situații.”

Ministerul Culturii încearcă să arunce vina doar pe proprietar, dar nu precizează nicăieri dacă s-au făcut controale de specialitate, dacă au dat amenzi proprietarului neglijent prin Politia de Patrimoniu si/ sau Directia de Cultură. In plus Ministerul nu are nicio listă cu proprietățile care ar trebui să intre in reparații sau care se află în situații dramatice.

Acest comunicat nu face altceva decat să aplice butada: „Cine-n se scuză, Se acuză”