• Fiecare fotografie va fi însoțită obligatoriu de un titlu.
 • Fotografiile trebuie sa aibă latura mare de minim 2000 pixeli și să aibă o rezoluție de cel puțin 200 dpi. Fiecare participant poate trimite maxim 3 imagini.
 • Organizatorii nu recomandă înscrierea fotografiilor care au suferit transformări datorită prelucrării digitale excesive: exagerări ale culorilor, contrastului, schimbări de culoare și alte manipulări evidente; Asociația Turism Istoric lucrări a căror valoare provine din calitatea lor intrinsecă, originalitate, creativitate, expresivitate ș.a.
 • De asemenea, fotografia trebuie sa păstreze rația originala la care a fost realizata (de exemplu 3:2)
 • Participantul declara in mod implicit prin înscrierea imaginii in concurs ca este deținătorul drepturilor de autor asupra acesteia si își asuma toate consecințele legale in cazul in care se dovedește ca nu deține drepturile intelectuale asupra fotografiei. De asemenea, in cazul in care utilizatorul nu este deținătorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va primi nici unul din premiile acordate.
 • In cazul câștigării unei etape a concursului participantul trebuie sa facă dovada proprietății aparatului foto cu care a făcut fotografia precum sa prezinte si alte fotografii făcute in același context. Câștigătorul fiecărei etape va fi rugat sa ofere si fotografia originala pentru validarea premiului. Daca încalcă regulile legate de editare va fi descalificat, iar juriul va alege câștigătoare o alta fotografie
 • Participantul permite utilizarea fotografiei sale in scopuri necomerciale in mediul online pe site-ul turismistoric.ro si in mediile de socializare online ale Asociației Turism Istoric
 • Prin înscrierea lucrărilor in concurs participanții oferă implicit acordul lor pentru publicarea acestora in galeria online omagială precum și in albumul tipărit fără orice pretenții materiale.
 • Nici o imagine nu va încalcă drepturi de autor, nu va avea in conținut un mesaj amenințător, fals, derutant, abuziv, de hârțuire, calomnios, vulgar, obscen, scandalos, inflamator, pornografic sau de profanare. Orice astfel de mesaj prezent într-o imagine înscrisă la concurs va atrage după sine in mod automat descalificarea acesteia.
 • Nici o imagine nu va conține elemente care să conducă sau sa încurajeze încălcarea oricărei legi sau conduite.
 • Nici o imagine nu va conține reclame sau orice alte simboluri comerciale care au menirea de a promova in mod explicit un anumit produs sau serviciu comercial.
 • Pentru participanții sub 18 ani este necesar acordul părinților.
 • Câștigătorul va fi anunțat in maximum 7 zile de la terminarea jurizării, urmând a primi Premiul in maxim 45 de zile din momentul anunțării câștigătorilor.
 • Participantul trebuie să facă dovada identității sale, să prezinte toate documentele solicitate
 • Vor fi apreciate lucrarile care vor trata cu atentie tema concursului, vor trata subiecte în perfectă consonanță cu tema concursului, vor avea o semnificație legată de Centenarul României Mari, vor fi realizate cu atenție din punct de vedere tehnic și compozițional, vor fi expuse corect și vor avea capacitatea de a capta atenția