Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a semnat miercuri, 16 mai 2018, contractul de finanţare pentru proiectul ”Consolidare şi restaurare Secţie de istorie şi arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci”.

 Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, iar contractul, al cărui beneficiar este UAT Judeţul Vrancea, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.Valoarea totală a contractului este de 4.602.962 lei (1 milion de euro), din care finanţarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului, din fonduri europene şi din bugetul naţional este de 4.371.433 lei (950.311 euro), ceea ce reprezintă 98% din valoarea totală eligibilă aprobată. Valoarea eligibilă suportată de beneficiar (Consiliul Judeţean Vrancea) este de 89.212 lei (19.393 euro), echivalentul a 2% din valoarea totală a proiectului.

“Prin această investiţie se urmăreşte protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural al Judeţului Vrancea, obiectivul care va fi restaurat  fiind clădire de patrimoniu, inclusă în lista monumentelor istorice. Acest proiect de consolidare şi restaurare îşipropune să redea acestui imobil, care este unul dintre cele mai vechi şi mai reprezentative pentru municipiul Focşani, prestanţa de început de secol XX. În cadrul proiectului vor avea loc mai multe lucrări de reabilitare, atât la interiorul clădirii, cât şi în exterior. Fântâna care se află pe amplasamentul investiţiei, adusă aici în anul 1980 din altă locaţie, şi care face parte din construcţiile ce au marcat prima alimentare cu apă a oraşului Focşani, va fi restaurată şi i se va reda funcţiunea iniţială, aceea de “cişmea”. De asemenea, vor fi reabilitate şi spaţiile verzi, mobilierul urban, aleile, spaţiile carosabile/pietonale din jurul monumentului şi vor fi amplasate corpuri de iluminat de epocă pentru zonele pietonale şi va fi reconstituită împrejmuirea de epocă a clădirii.

Casa Alaci, situată pe Bdul. Gării Nr.1 din Focşani, este monument istoric cod LMI VN-II-m-B-06430, fiind construită de o familie de târgoveţi armeni. Realizată în stilul eclectic de la sfârşitul secolului al XIX- lea, această operă arhitecturală conferă o notă distinctă oraşului. După 1945 clădirea a fost trecută în folosinţa judeţenei de partid a judeţului Putna, iar în 1951 clădirea a fost destinată înfiinţării Muzeului de Istorie şi Etnografie. Perioada de implementare a proiectului este de 66 de luni, în perioada 4 octombrie 2016 – 31 martie 2022”, potrivit Biroului de presă al consiliului Judeţean Vrancea.

În prezent, Consiliul Judeţean Vrancea are în derulare încă două proiecte care vizează reabilitarea unor imobile cu încărcătură istorică şi culturală din municipiul Focşani, finanţate tot în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5.

Este vorba despre consolidarea şi restaurarea Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Acvariu Casa Tatovici şi despre imobilul fostului Tribunal Judeţean. Valoarea totală a celor două proiecte este de 32.990.997 lei (7 milioane de euro), finanţarea nerambursabilă din fonduri europene şi din bugetul de stat reprezentând 98% din valoarea totală a proiectelor.