În județul Sibiu se află un monument pe care cu siguranță vă veți bucura să îl vizitați, mai cu seamă că nefiind atât de popularizat îl veți găsi liniștit și într-o atmosferă desprinsă dintr-o altă lume. Localitatea Axente Sever, mai demult Frâua, (în dialectul săsesc Franderf, Frândref, Frandref, în germană Frauendorf, în maghiară Asszonyfalva) este un sat în partea de nord a județului Sibiu, în Podișul Târnavelor.

În 1931, cu ocazia sau sub pretextul comemorării a 25 de ani de la moartea revoluționarului pașoptist Ioan Axente Sever, numele localității Frâua a fost schimbat în Axente Sever.

Cetatea şi biserica din Axente Sever sunt monumente istorice. Biserica este amintită documentar, pentru prima dată în anul 1322, cu hramul „Tuturor Sfinţilor”. La sfârşitul sec. al XV-lea a fost fortificată. În interior, de-a lungul zidului se aflau depozite de grâu. Altarul din lemn în stil baroc datează din 1777, tablourile au fost pictate de pictori medieşeni. Lucrări de reparaţii s-au efectuat în anii 1819 şi 1964.

Biserica evanghelică fortificată, amintită încă din 1322, prezintă o siluetă originală datorită puternicului turn de apărare care încorporează întreaga zonă de mijloc a edificiului (sec.15). Biserica evanghelică este o construcţie fortificată cu zid de apărare întărit cu contraforturi puternice, deasupra cărora s-au realizat guri de păcură, cu turn de apărare şi cu nişe de tragere din pod.

Nucleul originar (sec.14) de tip biserică-sală, este alcătuit din două travee pătrate boltite în cruce pe ogive. Spre răsărit se află o capelă în stil romanic, cu absidă semicirculară. În jurul bisericii a fost construită o fortificaţie de plan oval, prevăzută cu încăperi de provizii şi un turn de poartă (sec.15).

Cetatea sătească din Agârbiciu este declarată monument istoric şi a fost construită la finele sec. al XV-lea, începutul sec. al XVI-lea. Se mai păstrează doar zidul simplu de împrejmuire cu construcţia deasupra intrării. Nava este îngustă, lungă, corul pătrat, deasupra lui ridicându-se un turn puternic care a fost mărit în anul 1827. În spatele altarului cele două intrări au fost închise. Orga are două claviaturi şi este alcătuită din două mai mici. Biserica fortificată este atestată documentar în 1415, dar nu se cunoaşte data zidirii, fiind sigur mai veche. Aici a fost construită o cramă foarte modernă, regiunea fiind recunoscută ca o regiune viticolă renumită.

Biserica fortificată din Şoala a cunoscut mai multe “schimbări” esenţiale de-a lungul timpului. Astfel, în sec. al XIII-lea s-a construit o capelă romanică din care s-a păstrat o parte din absidă, inclusă în zidul de apărare. În anul 1414 se aminteşte de preotul Nikolaus care slujea la biserica Sf. Ursula din Şoala. La sfârşitul sec. al XV-lea se construieşte o biserică în stil gotic şi o cetate de apărare. În 1736 zidurile cetăţii au fost renovate, iar în 1883, turnul bisericii este dărâmat cu intenţia de a fi construit un altul, fapt care nu s-a realizat, biserica rămânând cu o clopotniţă provizorie. Alatarul a fost reclădit în anul 1845.

Biserica ortodoxă română cu hramul „Învierea Domnului” – Axente Sever a fost zidită din piatră şi cărămidă în anul 1836. Turnul clopotniţă s-a ridicat în anul 1884 de către preotul Ioan Chendi. În anul 1962 a fost pictat tavanul şi iconostasul pe lemn. Primul preot al bisericii a fost Ioan Licherie care a slujit din 1813 până în 1825.

Biserica ortodoxă română cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavril”- Axente Sever fost zidită în anul 1832 din piatră şi cărămidă. Până în anul 1848, biserica a aparţinut credincioşilor greco-catolici. Casa parohială a fost zidită în anul 1889.

Până în anul 1828 românii din Agârbiciu erau de religie ortodoxă având o singură biserică. Începând din acel an, preotul Dopp zideşte biserica cu hramul Sf. Nicolae, înfiinţând parohia unită. În exterior, biserica este prevăzută cu 13 nişe în care sunt încadrate icoanele celor 12 Apostoli şi Sf. Ierarh Nicolae. În anul 1848 biserica împreună cu credincioşii revin la ortodoxie.

Despre Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” din Agârbiciu se poate vorbi din 1701, an în care se zideşte la marginea satului o bisericuţă din nuiele, bătută cu pământ şi care avea pristolul de piatră. În anul 1856 a fost oprită săvârşirea slujbelor în această bisericuţă din cauza degradării ei. Actuala biserică a fost zidită în 1860, în mijlocul satului. Biserica nu este pictată, în afară de iconostas. Reparaţii capitale şi extinderi la casa parohială s-au făcut în anul 1975.

Date referitoare la istoricul bisericii ortodoxe române cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavril”din Şoala există începând cu sec. XVIII şi XIX. Biserica veche din lemn nu mai există. Noua biserică s-a construit în 1842.

sursa: http://www.primariaaxente.ro