Mănăstirea Tismana, aflată la 36 de km de Târgu Jiu este una dintre mănăstirile reprezentative ale Țării Românești. Ctitorul mănăstirii este Cuviosul Nicodim cel Sfințit. Construcția a fost realizată cu sprijinul domnitorilor Radu Negru Voievod (1377 – 1383), a fiilor acestuia și a domnitorului Mircea cel Bătrân (1386 – 1418).

Numele mănăstirii provine din toponimul geto-dacic “tismena” care înseamnă: “cetate, loc fortificat cu ziduri”.  Așa cum și numele o sugerează, mănăstirea este așezată asemenea unei fortărețe. Într-un peisaj de vis, lăcașul de cult este poziționat în vârf de stâncă, pe muntele Stârmina.

Tismana

 

Biserica mănăstirii, sfințită în august 1378, poartă hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. Arhitectura bisericii este în stil bizantin, stil specific secolului al XIV-lea.

Manastirea Tismana

Biserica Manastirii Tismana

Dincolo de zidul mănăstirii, în inima muntelui, se află peștera Sfântului Cuvios Nicodim. Cel de-al doilea hram al bisericii, hramul Sfântului Cuvios Nicodim se sărbătorește la 26 decembrie.

Muzeul Mănăstirii cuprinde picturi murale, toaca metalică ce înfățisează forma vulturului bicefal (stema domnitorilor Basarabi), icoane vechi pe lemn, obiecte de cult, cărți vechi, veșminte. Biserica găzduiește o raclă de argint executată de artistul plastic Gheorghe Stoica din București (1979), care conține părticele de Sfinte Moaște: degetul arătător de la mâna dreaptă a Sfântului Nicodim și crucea de plumb pe care o purta la gât, dar și moaște care aparțin Sfântului Ignatie Teoforul și Sfântului Ioan Gură de Aur.

Toaca Tismana

Odată cu lucrările de restaurare a mănăstirii din anul 1955, fresca din  Pronaos ce datează din 1766 a fost extrasă și ulterior încorporată în pereții muzeului și pe coridoarele chiliilor.

Fresca Tismana

În aceeași curte se află și bisericuţa bolniţei (spital mănăstiresc). Bisericuţa bolniţei ce avea hramul Sfântului Nicolae este cunoscută astăzi sub numele de Paraclis și poartă hramul Sfântului Ilie.

Paraclis Tismana

Paraclisul adăpostea trei vitralii dăruite de George Coşbuc şi doamna sa Elena. Vitraliile se află în prezent în muzeul mănăstirii.

Vitralii Tismana

Încă din anul 1946, mănăstirea este o chinovie de maici. În prezent, aceasta găzduiește 60 de maici.

 

Autor: Ana-Maria Pantofaru