În anul 2022, cercetările arheologice de la Biserica Manea Brutaru au continuat în afara lăcașului, fiind deschise secțiuni paralele cu zidului perimetral al bisericii.

De-a lungul zidului nordic a fost descoperit un trotuar realizat din pietre de râu care deservea accesul de la poartă la ușa bisericii. Sub trotuar a fost identificată o fundație absidă. Cercetând planurile vechi ale orașului și arhivele am descoperit că biserica avusese inițial două turle, iar într-una, cea de deasupra pronaosului, se ajungea printr-un turn cu scară spiralată la clopotniță, scrie Muzeul Curtea Veche, pe pagina de Facebook a instituției.

Trotuarul care a acoperit fundația turnului (foto: Muzeul Municipiului București)
Trotuarul care a acoperit fundația turnului (foto: Muzeul Municipiului București)

Cutremurul din 1838 a afectat grav biserica, dărâmând ambele turle. Parohia nu a avut suficienți bani pentru refacerea lor, de aceea au renunțat la cea cu clopotniță, au mascat lipsa ei cu un tavan fals la interior și au demantelat turnul. Ulterior, a fost adăugat trotuarul care a șters complet urmele acestui turn până anul trecut când am descoperit fundația și chiar impresiunea sa pe zidul de nord al bisericii.

Fundația turnului de acces în clopotnița bisericii (foto: Muzeul Municipiului București)
Fundația turnului de acces în clopotnița bisericii (foto: Muzeul Municipiului București)

Fundația absidei are forma literei U, raza exterioară de 2,40 m și raza interioară de 1,34 m. La zidire au fost utilizate cărămizi rectangulare (0,25 x 0,12 x 0,04 m), iar ca liant a fost folosit mortar realizat din nisip și var alb. În centrul arcului descris de absidă se păstrează un pilon de formă pătrată realizat din cărămidă, care cel mai probabil susținea podeaua turnului.

Impresiunea turnului pe zidul de N al bisericii (foto: Muzeul Municipiului București)
Impresiunea turnului pe zidul de N al bisericii (foto: Muzeul Municipiului București)

Autor: drd. Diana Sonu, muzeograf Biroul Arheologie Preventică și Sistematică, Secția Istorie a Muzeului Municipiului București