Asociația Redescoperă Istoria în colaborare cu Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Metropolitană București și Muzeul Municipiului București anunță apariția lucrării monografice „Rama Electrică de Metrou «Bătrâna doamnă» care a scris istoria metroului bucureștean”.

Realizată în cadrul proiectului „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, lucrarea acoperă în cele 308 pagini proiectarea și fabricația ramelor de metrou (1971 – 1993). Departe de a fi un „tratat tehnic” al „bătrânei doamne”, lucrarea își propune să fie, simbolic, oglinda în care, de la peronul prezentului, istoria este privită „sine iera et studio”, adică „fără ură și părtinire” așa cum a fost, chiar dacă pe alocuri, trecutul poate părea, încă, o povară greu de acceptat.

„Emblemă” pentru ceea ce în mod curent era denumit „metrou”, rama electrică de metrou poartă pe boghiuri o istorie aparte, scrisă de geniul specialiștilor care i-au călăuzit parcursul lin de la hârtia de calc la șinele de oțel. Eclipsată de epopeea construcției propriu-zise a stațiilor și galeriilor subterane ale metroului bucureștean, precum și de numărul redus al celor care (încă) mai puteau să povestească despre perioada de început a proiectării și fabricării în premieră națională a meterialului rulant destinat exploatării metroului românesc, istoria „bătrânei doamne” a rămas pe liniile întunecate ale depoului uitării. Realizarea unei lucrări monografice care să trateze în mod exclusiv istoria ramei electrice de metrou nu a fost avută în vedere nici înainte de 1989, nici după, fiabilitatea scăzută a anumitor echipamente ale „trenului galben” înfrângând – încă de la stadiul de idee – o astfel de inițiativă.

Bazată pe documente de arhivă, articole publicate în presa centrală și locală și mărturii ale specialiștilor din cadrul Atelierului Proiectare Material Rulant al Întreprinderii Metroul București, Centrului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Vagoane Arad și Secției Prototipuri și Vagoane Speciale a Întreprinderii de Vagoane Arad, lucrarea aduce în atenția publicului atât cadrul general, cât și etapele proiectării și realizării vagoanelor „trenului galben”, punctând pe alocuri și personalitatea unor specialiști care au contribuit la realizarea ramei de metrou în persoana inginerilor Stelian Canjea, Caius Miculescu, Mihai – Luca Petroniu, Coloman Bakonyi, Gelu Florincaș, Ioan Bele ș.a.

În același timp este evocată operațiunea laborioasă a proiectării ramei de metrou, precum și a realizării vagoanelor prototip, lansarea acestora în București și călătoria lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu cu acestea în toamna anului 1977. La rândul său, producția ramelor de metrou include pe lângă Seria zero cu 12 unități cu care s-a început exploatarea metroului în noiembrie 1979 și producția de serie (1981 – 1993), aceasta fiind împărțită pe serii constructive determinate atât de asimilarea integrală a „trenului galben” în țară, cât și de creșterea fiabilității acestuia. Monografia include și anexe cu informații inedite din arhivele românești privitoare la proiectarea și fabricarea unităților de metrou, dintre care menționăm „Programul de cercetări – experimentări privind soluțiile de realizarea a materialului rulant”, „Stadiului probelor la vagoanele de metrou prototip”, „Graficul pregătirii fabricației Seriei zero” ș.a. În ceea ce privește ilustrația lucrării, marea majoritate a fotografiilor utilizate sunt inedite, provenind atât din arhive publice, cât și din colecții private. Un număr de 33 de fotografii – păstrate de către Arhivele Naționale ale României – au fost digitalizate de către echipa proiectului „Prin tunelul istoriei metroului bucureștean”.